Nieruchomość we Włocławku

Nieruchomość położona w Włocławku przy ulicy Wapiennej 16 województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącą działkę gruntu oznaczoną nr 59/18 o powierzchni 0,6917 ha ,oraz działkę gruntu nr 59/19 o powierzchni łącznej 0,0323 ha. z użytków oznaczonych symbolem "Ba" - tereny przemysłowe,położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest ogrodzona, uzbrojona jest w przyłącze energetyczne , wodociągowe i kanalizacyjne.
Z odrębną własnością posadowionych na gruncie i wpisanych w księdze wieczystej budynków :
- budynku biurowego o powierzchni użytkowej 693,10 m²
- budynku produkcyjnego o powierzchni użytkowej 1.272,30 m²
- budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 665,40 m²
- budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 320,80 m²
- budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 354,20 m²
- budynku innego niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 20,00 m²
- budynku innego niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 50,40 m²
oraz urządzeń : wiat o lekkiej konstrukcji stalowej , zadaszonych i częściowo obudowanych blachą trapezową z podłożem betonowym.