Właścicielami wszystkich działek są Mariusz i Cezary Kanigowscy. Sytuacja prawna każdej działki jest unormowana - posiada księgę wieczystą i nieobciążoną hipotekę. Funkcję działek określa plan szczegółowego zagospodarowania przestrzennego gmin.

Wszystkie działki są uzbrojone /wodociąg, prąd/. W przypadku zakupu mniejszej działki możemy podjąć się jej uzbrojenia. Granice zakupionych działek wyznacza geodeta, po konsultacji z nabywcą. Wielkość wydzielanych działek nie może być jednak mniejsza niż 0,1 ha /10 arów/. Zabudowa i zagospodarowanie działek może się zacząć od momentu ich nabycia /wszystkie posiadają odpowiednie wymogi do uzyskania zezwoleń budowlanych/. Wody, nad którymi znajdują się nasze działki, mają pierwszy stopień czystości.

Posiadamy w opracowaniu również inne działki, których funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego ulega obecnie zmianie. Ze względu na dobrą znajomość tematu możemy się zobowiązać na wyszukanie działek również w innym obszarze.

Oferta sprzedaży działek rekreacyjnych, siedliskowych, inwestycyjnych, budowlanych
i usługowo-turystycznych położonych
w rejonie Pojezierza Dobrzyńskiego
 

deutsch

english

  Best @ 800x600/24bit
  ostatnia aktualizacja: 30 IX 2004r.